Mentiuni Legale

12 February 2020 - 2 minute de citit

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Banca Comercială Română şi sunt proprietatea ei exclusivă. De asemenea, Banca Comercială Română deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Banca Comercială Română depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site.

Cu toate acestea, Banca Comercială Română nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate aici este rugată să contacteze oricare din unitaţile Băncii Comerciale Române pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente. Banca Comercială Română îşi rezervă dreptul ca accesul la produsele şi serviciile descrise în prezentul site să poată face obiectul unor restricţii faţă de anumite persoane sau în anumite zone/ţări.

Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu va fi furnizat de către Banca Comercială Română unei persoane dacă legea din ţara sa de origine sau din orice altă ţară care are legatură cu persoana în cauză, interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în ţara de la care se stabileşte conexiunea.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Băncii Comerciale Române.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site,cu excepţia deţinatorului său legal – Banca Comercială Română, precum şi realizarea de link-uri către portalul Grupului, fără acordul în prealabil din partea băncii, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Banca Comercială Română să faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la adresa de email contact.center@bcr.ro.